מבוא

הכרת מבנה הגרעין, יציבותו והאופן שבו מציגים גרעין

א. מבנה הגרעין ואופן ייצוגו

  • הכרת הנוקלאונים
  • המושג: מספר אטומי, Z
  • המושג: מספר מסה, A
  • המושג יסוד
  • המושג איזוטופ
  • האופן בו מייצגים גרעין:

ב. הכח הגרעיני החזק ותכונותיו

רעיון למערכי שיעור