יישומונים

יישומונים (physlet) בפיזיקה הם אמצעי לגיוון ההוראה, להמחשה ולהבהרת מושגים. ניתן להשתמש ביישומונים כמבוא לנושא, לסיכום הדגמה או ניסוי, כבסיס לדיון בכיתה ועוד.


בניית מעגלי זרם חשמלי ישר (DC)

תרגול בניית מעגלים חשמליים של זרם ישר.

הדמיה לחקירת ההספק החשמלי במעגלי זרם

צילום מסך

מעגל חשמלי

הדמיה שמאפשרת לשנות אחד מהפרמטרים של מעגל חשמלי ולבדוק את השינויים המתרחשים.