פעילות מבוא: היווצרות גל עומד
שימוש בהדמיה להיכרות עם אופן ההיווצרות של גל עומד ומושגי יסוד, כגון נקודות צומת.

כדי לחסוך זמן בכיתה ניתן לתת את הפעילות כשעורי בית, לעבודה עצמית של התלמידים.
לשם כך יש להפנות את התלמידים ל, האתר לתלמידי הפיזיקה, שם מופיעות הפעילויות.

תיאור:
גל עומד נוצר כאשר שני גלים מחזוריים, בעלי אותה תדירות ומשרעת ואותו אורך גל, נעים בכיוונים מנוגדים וחולפים זה דרך זה.

כדי לבחון את הסופרפוזיציה בין הגלים עבדו עם ההדמיה הבאה:

כדי לפתוח את  ההדמיה לחצו על התמונה. ההדמיה פותחה ע"י Fu-Kwun Hwang באתר National Taiwan Normal University.

הוראות הפעלה:

  • כדי להשהות את התמונה יש ללחוץ על הכפתור הימני של העכבר. לחיצה נוספת תחדש את התנועה. 
  • כדי להאט את הקצב (מומלץ!) יש ללחוץ פעמיים על הכפתור השמאלי של העכבר וכך ניתן לעקוב ביתר קלות (להאטה נוספת לחץ שוב). כדי להגביר את הקצב יש ללחוץ פעמיים על הכפתור הימני של העכבר.

דף העבודה