התאבכות ועקיפה

 

ההדמיה יכולה לשמש לחקירה מעמיקה של התופעות.

 

דף  עבודה המלווה את ההדמיה