חקירת הדמיה: גל עומד במיתר

פעילות מאת זהורית קאפח.

הפעילות גם ב-, האתר לתלמידי הפיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

  תדריך לפעילות