התאבכות (Interference)

מטרת ההדמיה

הבנת מושגים הקשורים בהתאבכות גלים. הדמיה זו מתאימה כהדגמה על הלוח בזמן הוראה של הנושא, רצוי להשתמש בהדמיה לצורך השוואה בין התנהגות גלי מים לגלי קול לגלי אור.

 

קישור להדמיה

http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/applets/waveinterference.jar

 

סוג הקובץ

Java-based simulation

להורדת Java לחצו כאן

 

מקור ההדמיה

PhET – Physics Education Technology, University of Colorado, Boulder

להנחיות כלליות לשימוש בהדמיות PhET לחצו כאן

 

הסעיף המתאים בסילבוס להדמיה

התאבכות גלים:

נושא

פירוט

נוסחאות

פעילויות מומלצות

שעות

3.1

תכונות של פולסים והשוואתן לתכונות האור

-       המושגים: "פולס" (זעזוע), "פולס רוחב", "פולס אורך".

-       תיאור של פולס:

·    המושגים: "מקום", "העתק" ו"משרעת".

·    תיאור פונקציית העתק-מקום:.

·    תיאור פונקציית העתק-זמן: .

-       מהירות פולס וסוג התנועה בתווך אחיד, השוואה לאור, מהירות חלקיקי תווך שבו מתפשט פולס.

-       "עקרון הסופרפוזיציה":

·    היעדר אינטראקציה בין פולסים, השוואה לאור.

·    הסבר עקרון הסופרפוזיציה.

·    המושגים: "התאבכות", "התאבכות בונה", "התאבכות הורסת", "נקודת צומת".

-       החזרת פולס מקצה חפשי ומקצה קשור.

-       מעבר פולס מתווך אחד למשנהו, השוואה לאור.

-       פולס נושא אנרגיה, השוואה לאור.

 

-       הדגמה תנועת פולס בקפיץ (אורך ורוחב).

-       ניתוח סרטון וידאו המתאר תנועת פולס.

-       הדגמות של שני זעזועים בקפיץ.

-       ניתוח ממוחשב של סופרפוזיציה בהדמיה או בגיליון אלקטרוני.

-       הדגמת החזרה בקפיץ.

-       הדגמת מעבר מתווך לתווך בקפיצים.

4

3.2

גלים מחזוריים חד-ממדיים

-       גלים מחזוריים:

·   פונקציית "העתק-מקום" של גל מחזורי, המושגים: "גל מחזורי במקום", "אורך גל".

·   פונקציית "העתק-זמן" של מקור גלים מחזורי, המושגים: "מקור גלים מחזורי בזמן", "זמן מחזור", "תדירות".

·   הקשר בין תנועת מקור הגל לבין צורת הגל.

·   הקשר בין מהירותו של גל מחזורי, תדירותו ואורך הגל שלו.

-       סופרפוזיציה בגלים מחזוריים: "התאבכות בונה", "התאבכות הורסת", "נקודות צומת".

-       גלים עומדים: אורכי הגל והתדירויות המותרות, חשיבות תנאי השפה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-       המחשת גלים מחזוריים באמצעות הדמיות.

-       הדגמות ומדידות באמבט גלים: פולסים וגלים מחזוריים, מדידת אורך גל.

-       הקשר בין סופרפוזיציה לגלים  עומדים: פעילות ממוחשבת או סרטון  וידאו.

-       ניסוי Melde.

4

3.3

תכונות של גלים דו-ממדיים והשוואתן לתכונות

 האור

-     מושגי יסוד: "חזית גל", "כיוון התפשטות", "גל ישר", "גל מעגלי", "עקרון הויגנס".

-     השוואה בין החזרה של גלי מים להחזרת אור.

-     השוואה בין מעבר גל מים מתווך אחד למשנהו למעבר אור מתווך לתווך.

-     השוואה בין נפיצת גלי מים לנפיצת אור.

 

 

-     הדגמות ומדידות באמבט גלים: פולסים וגלים מחזוריים, מדידת אורך גל ומהירות.

-     הדמיית אמבט גלים במחשב: התבוננות בחתכים ניצבים לאמבט תוך שינוי פרמטרים שונים.

-     אמבט גלים (רגיל, ממוחשב או סרטון וידאו): החזרה ממחסום ישר.

4

3.4 התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור

 

-       התאבכות גלי מים משני מקורות: "מקורות שווי-מופע", "מקורות שוני-מופע".

-       התאבכות אור משני חריצים, "מקורות אור קוהרנטיים".

-       השפעת הפרש המופע בין המקורות על תבנית ההתאבכות.

 

-       "עקיפה": תבנית העקיפה כהתאבכות המתקבלת  מרצף של מקורות נקודתיים.

 

-       המודל הגלי של האור והאופטיקה הגיאומטרית.

-       מעמדו של מודל הגלים המכניים, מהו התווך שהאור מרעיד?

 

קווי מקסימום עבור:

 

קווי צומת עבור:

 

 

-     ניסוי התאבכות באמבט גלים: מציאת אורך גל על פי הפרש מרחקים של נקודה על קו מקסימום או על קו מינימום משני המקורות.

-     התאבכות באמבט גלים (או בהדמיה ממוחשבת): תלות תבנית ההתאבכות בפרמטרים השונים.

-     תמונת התאבכות של אור מונוכרומטי (לייזר) דרך שני סדקים.

-     עקיפה באמבט גלים (או בהדמיה ממוחשבת): תלות תבנית העקיפה בפרמטרים השונים.

-     תמונה עקיפה של אור מונוכרומטי (לייזר) דרך חריץ.

10

 

3.5

גלים אלקטרומגנטיים, ספקטרום, יישומים ורקע היסטורי

-       עיקרי המודל האלקטרומגנטי של האור, ניבויי התאוריה האלקטרומגנטית.

-       גלים אלקטרומגנטיים – היבטים מדעיים, טכנולוגיים והיסטוריים:

·   השפעת האטמוספרה על קרינה אלקטרומגנטית.

·   התחומים השונים של ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית, יישומים טכנולוגיים.

-       קשיים של מודל הגלים האלקטרומגנטיים.

 

 

6

 

 

שימוש בהוראה

 • כעזר בזמן הוראת הנושא (הקרנה על הלוח) של התאבכות ועקיפה של גלים ב 2 ממדים. אפשרות השוואה בין גלי מים לגלי קול לגלי אור.
 • כשיעורי בית בייחוד כמשחק להגברת התעניינות התלמידים, יצירת אתגרים מחשבתיים.
 • כפעילות תלמידים.

(ראה קבצי דוגמאות של דפי פעילות, באנגלית, שפותחו על ידי מורים בארה"ב והורדו באישור מהאתר באוניברסיטת קולורדו).

 

הנחיות הפעלה

הדמיה זו כוללת למעשה 3 הדמיות נפרדות: התאבכות גלי מים (Water), התאבכות גלי קול (Sound),  והתאבכות גלי אור (Light). ניתן לבחור בין ההדמיות באמצעות לחיצה על לשונית התפריט המתאימה, כפי שרואים בתמונה:

 

עם פתיחת התוכנה עולה מסך הפתיחה המופיע בראש קובץ זה.

ניתן לשנות בהדמיה זו מספר רב של פרמטרים (בכול שלושת ההדמיות המתארות התאבכות, עם הבדלים קלים ביניהן):

 • ניתן להוסיף מקור נוסף.
 • ניתן לקבוע את המרחק בין שני המקורות.
 • ניתן להוסיף סדק אחד.
 • ניתן להוסיף 2 סדקים.
 • ניתן לקבוע את רוחב הסדק או 2 הסדקים.
 • ניתן לקבוע את מיקום המחסום עם הסדקים לעומת המקורות.
 • ניתן לקבוע את תדר המקור.
 • ניתן לשלוט בעוצמת המקור.
 • ניתן להוסיף סרגל מדידה (Measuring Tape) ו/או שעון מדידה (סטופר) (Stopwatch).
 • ניתן להוסיף גלאי נקודתי (Add Detector), ולמקמו בכל נקודה רצויה באמצעות גרירתו.
 •  דוגמה למסך השליטה במקור (ברז מים מטפטף), בו ניתן לשלוט בקצב הטיפטוף (תדירות = Frequency) באמצעות גרירת הזחלן.
  ניתן להפעיל ולעצור את הטיפטוף (On, Off).
  ניתן לשלוט בעוצמת המקור באמצעות גרירת הזחלן של המשרעת (Amplitude).

 

 

להלן מספר דוגמאות של יישומים של תוכנה זו:

 

 • דוגמה לתמונת מסך המתאר התאבכות של גלי מים, הכולל גם גרף, שעון, גלאי נקודתי, ומטר: 

 • דוגמה למסך ההתחלתי של התאבכות גלי קול:

 • דוגמה לחלק המסך של תפריט השליטה במקור קול יחיד: תדירות (Frequency) ומשרעת (Amplitude).
   
 • דוגמה למסך ההתחלתי של התאבכות גלי אור:
   
 • דוגמה לחלק המסך של תפריט השליטה במקור קול יחיד: אורך גל (Wavelength), המתואר באמצעות הצבע המתאים ומשרעת (Amplitude).
   
 • דוגמה לתמונת מסך המתאר התאבכות של גלי אור, הכולל גם גרף של השדה החשמלי, שעון, גלאי נקודתי, מסך צפייה (Screen Chart) ומטר:
   
 • דוגמה למסך של עקיפה בסדק יחיד של גלי קול.

   
 • דוגמה להתאבכות בין 2 סדקים, עם גלי אור, ועם מכשירי המדידה השונים על המסך.


   
 • דוגמה לאפשרויות התפריט לשליטה במקורות עבור גלי אור: 
  • מקור אור יחיד (One Light).
  • שני מקורות אור (Two Lights), עבורם יש אפשרות שליטה במרחק ביניהם (Spacing) ביחידות ננומטר.
  • הוספת סדק יחיד (One Slit), לעומת המצב ההתחלתי, בו לא היה מחסום (No Barrier).
  • שני סדקים (Two Slits), עבורם יש אפשרות שליטה במספר פרמטרים באמצעות גרירת הזחלן המתאים:

§         רוחב הסדקים (Slit Width).

§         מיקום המחסום עם הסדקים (Barrier Location).

§         המרחק בין הסדקים Slit Separation), הכול ביחידות ננומטר.

 

עבור התאבכות בגלי הקול, קיימת גם אפשרות נוספת של תצוגת תנועת חלקיקי החומר (ראה תמונה) בו מתקדם הקול (בדרך כלל מולקולות האוויר). תצוגה זו מאפשרת לראות שהחלקיקים אינם מתקדמים עם התקדמות גלי הקול, אלא רק מעבירים את התנודות.

 

 • דוגמה לתמונת מסך של התאבכות בגלי מים, עם כל מכשירי המדידה, ואפילו עם מחסום הניתן להזזה ושינוי זווית (להדגמת החזרה).

 

 

כדי לקשר את התנודות בשני ממדים לתנודות בממד אחד (כמו במיתר מתנודד), ניתן לסובב את מסך התצוגה באמצעות תפריט "סובב את התצוגה" (Rotate View), ואז מקבלים את פני המים במבט מהצד.

 

 

 

ניתן אפילו להשתמש בתוכנה כדי להשוות ולנבא את התנהגות תופעת ההתאבכות בממד אחד בשני ממדים ובשלושה ממדים, כאשר ממקמים את הברז המטפטף במרכז המסך, ושמים גלאי בנקודה על המסך:

 

 

בדפי העבודה שהציעו המורים בארה"ב (קבצים מצורפים באנגלית), ניתן לראות דוגמאות של פעילויות לתלמידים, ניתן למצוא שאלות שכדאי לשאול את התלמידים: לפני הרצת ההדמיה, תוך כדי הפעילות, ואחרי הפעילות (מסקנות), וניתן גם לראות מערכי שיעור בנושא.

 

 

דפי פעילות באנגלית שפותחו באוניברסיטת קולורדו:

  Demonstrations for class discussion on reflection, wave interference and Doppler
  A Simulation To Ripple While You Work
  A Simulation To Ripple While You Work 1
  Interference Patterns as a Result of Diffraction of Waves
  Students activity
  Probability and randomness
  Clicker Questions for Wave unit
  Clicker Questions for Wave unit
  Wave Demos Clicker Questions
  Wave Demos Clicker Questions
  Light and Sound Wave Simulation
  Wavey Simulation