יישומונים

גלים אלקטרומגנטיים

המחשה של גלים אלקטרומגנטיים, הגורם המשדר את הגלים האלקטרומגנטיים, והגורם הקולט אותם. ניתן בהדמיה זו לראות את הקשר בין הגל (תנודות) לבין השדה החשמלי הכללי, והשדה החשמלי המקומי בכל נקודה. ניתן לראות את הקשר בין השדה החשמלי לבין הכוח הפועל על האלקטרון.
פעילות מבוא: היווצרות גל עומד

פעילות מבוא: היווצרות גל עומד

שימוש בהדמיה להיכרות עם אופן ההיווצרות של גל עומד ומושגי יסוד, כגון נקודות צומת.
חקירת הדמיה: גל עומד במיתר

חקירת הדמיה: גל עומד במיתר

תדריך לפעילות חקירת התנודות העצמיות המתקבלות במיתר מתוח.

גלים במיתר (Waves on a String)

הבנת מושגים הקשורים בהתנהגות גלים המתקדמים במיתר. הדמיה זו מתאימה כהדגמה על הלוח בזמן הוראה ראשונית של גלים במיתר. ניתן להראות בהדמיה את תנועת הגל במיתר בהילוך איטי, להזיז את קצה המיתר ליצירת גל או פולס מתקדם, ניתן להשתמש במיתר חופשי, קשור בצד אחד, או קשור בשני הצדדים. ניתן לשנות את התדירות והמשרעת של הגל. למעשה, את כל הנושאים הקשורים בתנועה של גל בממד אחד ניתן להדגים בהדמיה זו.

התאבכות (Interference)

הבנת מושגים הקשורים בהתאבכות גלים. הדמיה זו מתאימה כהדגמה על הלוח בזמן הוראה של הנושא, רצוי להשתמש בהדמיה לצורך השוואה בין התנהגות גלי מים לגלי קול לגלי אור.
חקירת הדמיה: גלים עומדים במיתר

חקירת הדמיה: גלים עומדים במיתר

ניסוי המבוסס על הדמיה. דף העבודה נכתב ע"י סמדר לוי, המרכז הארצי למורי הפיזיקה. ההדמיה פותחה ע"י C.K.Ng, מורה לפיזיקה, הונג-קונג.

עושים גלים (Fourier: Making Waves)

הבנת מושגים הקשורים בחיבור גלים בממד אחד. הדמיה זו כוללת חומר רב, מעבר לסילבוס בהוראת הפיזיקה, אך היא כוללת חומר חשוב ביותר, המתאים ליישומים רבים בנושאי חיבור גלים (סופרפזיציה), הרמוניות של גל, פירוק פורייה של גלים, ועוד.

התאבכות ועקיפה

הדמיה מצויינת של התנהגות האור במעבר דרך סדק אחד או שניים.