קשיי תלמידים


מאמר שפורסם ב - 1996 מתאר מחקר של הבנת התלמידים את נושא מעבר המטענים בין מוליכים. המחקר מבוסס על שאלונים שתלמידים רבים מלאו לפני ואחרי ההוראה של הנושא. המסקנה  של המחקר היא שאחוז גבוה מהנשאלים ענו נכון על שאלות הקשורות למעבר מטענים בין מוליכים.
מהמסקנות של המחקר:

  • אחוז גבוה של תלמידים אכן משתמשים בחוק קולון כדי להסביר את פיזור המטענים.
  • כרבע מהתלמידים חושבים שאין מעבר מטענים בין מוליך טעון לבין מוליך ניטרלי.
  • תלמידים חושבים שמטענים עוברים רק אם שני המוליכים טעונים במטענים שוני סימן.
  • תלמידים חושבים שמטענים לא עוברים בין מוליכים טעונים באותו סוג של מטען ( בגלל כוח הדחייה)

מאמר נוסף, מ – 2006 שנערך בתאילנד, בדק את הבנת המושגים באלקטרומגנטיות אצל סטודנטים בשנה ראשונה והגיע למסקנות דומות.