מה חשבנו שתלמידנו יענו?

השאלה הרב-ברירתית שהוצגה כאן באתר, מתייחסת לתשובות צפויות של תלמידים לאחר הוראת הנושא. פרט לתשובה ג', כל התשובות האחרות שגויות.

לדף תוצאות הסקר

על פי תוצאות הסקר כ-58% מהמצביעים חושבים שרוב התלמידים לא יטעו בתשובתם לשאלה.
 
אנחנו מזמינים את המורים להעביר את השאלה בכיתה ולשתף אותנו בממצאים, ע"י הוספת תגובה בתחתית דף זה.
לנוחותכם השאלה בקובץ:

  השאלה