מעבר מטענים בין מוליכים


אירינה ויסמן וזהורית קאפח, המרכז הארצי למורי הפיזיקה

במשך כחודש ערכנו  באתר המורים סקר שעסק בשאלה הבאה, המתארת  מעבר מטענים בין מוליכים:


כדור מוליך 1 שרדיוסו R טעון במטען Q. מחברים את הכדור באמצעות חוט מוליך דק ארוך מאוד לכדור מוליך 2, שרדיוסו 2R , לא טעון. רוב התלמידים נוטים להניח שלאחר זמן ארוך המטען:

  • על כל אחד מהכדורים יהיה 0.5Q
  • על כדור מוליך 1 יישאר Q על כדור מוליך 2 יישאר אפס
  • על כדור מוליך 1 יהיה שליש Q ועל כדור מוליך 2 שני שליש Q
  • על כל אחד מהכדורים יהיה Q
  • אחר

שאלה דומה הופיעה בבגרות קיץ תשס"ז


רעיונות להוראה

קשיי תלמידים

מה אומר המחקר בהוראת הפיזיקה על נושא זה?

מה ענו התלמידים על שאלה דומה בבחינת הבגרות קיץ תשס"ז?

מה חשבנו שתלמידנו יענו?

בעקבות שאלת הסקר שהופיעה בדף הבית