מעבר מטענים בין מוליכים


אירינה ויסמן וזהורית קאפח, המרכז הארצי למורי הפיזיקה

במשך כחודש ערכנו  באתר המורים סקר שעסק בשאלה הבאה, המתארת  מעבר מטענים בין מוליכים:


כדור מוליך 1 שרדיוסו R טעון במטען Q. מחברים את הכדור באמצעות חוט מוליך דק ארוך מאוד לכדור מוליך 2, שרדיוסו 2R , לא טעון. רוב התלמידים נוטים להניח שלאחר זמן ארוך המטען:

  • על כל אחד מהכדורים יהיה 0.5Q
  • על כדור מוליך 1 יישאר Q על כדור מוליך 2 יישאר אפס
  • על כדור מוליך 1 יהיה שליש Q ועל כדור מוליך 2 שני שליש Q
  • על כל אחד מהכדורים יהיה Q
  • אחר

שאלה דומה הופיעה בבגרות קיץ תשס"ז