סביב השאלה

דיון סביב שאלות המאבחנות הבנה בפיזיקה: ממצאים מהשטח, רעיונות להוראה וחומרים נוספים.

מעבר מטענים בין מוליכים