השדה המגנטי ותנועת חלקיק טעון בשדה מגנטי

ניתן גם להפנות את התלמידים לשאלון זהה, אינטראקטיבי ב-.

 

  קובץ הבוחן
  קובץ פיתרון לבוחן