כח החיכוך הסטטי

החיכוך הסטטי במצבי התמדה.

ניתן גם להפנות את התלמידים לשאלון זהה, אינטראקטיבי ב-.

 

  קובץ הבוחן
  קובץ פיתרון לבוחן

בחנים נוספים