תנועה שוות תאוצה

ניתן גם להפנות את התלמידים לשאלון זהה, אינטראקטיבי ב-.

 

  קובץ הבוחן
  קובץ פיתרון הבוחן

בחנים נוספים