דעיכה רדיואקטיבית – זמן מחצית חיים

 

מטרת ההדמייה

המחשה של התפרקות רדיואקטיבית

 

קישור להדמיה

http://www.7stones.com/Homepage/Publisher/halfLife.html

 

הסעיף בסילבוס

- התפרקות רדיואקטיבית

-     אקראיות ההתפרקות הרדיואקטיבית של גרעין יחיד, החוקיות הסטטיסטית בהתפרקות גרעינים במדגם גדול, המושג "קבוע הדעיכה".

-         מספר גרעיני האב במדגם רדיואקטיבי כפונקציה של הזמן; המושגים:  "זמן מחצית החיים", "פעילות".

 

שימוש בהוראה

מתאים לשילוב בהוראת הנושא , מתאים לדיון בכתה.

 

הפעלה

לחיצה על start  מתחילה את ההדמיה. המערכת מכילה 90000 פיקסלים בצבע כחול בהיר. אחרי שלוחצים על  start   הריבועים דועכים לריבועים שחורים. בצד שמאל רואים את גרף הדעיכה. הציר האנכי מתאר את מספר הפיקסלים שלא דעכו והציר האופקי מתאר את הזמן.

הקווים האופקיים מתארים את

 90000/2, 90000/4  , 90000/8 כך שאפשר לקבוע את זמן מחצית החיים. אפשר לשנות את קצב הדעיכה ע"י לחיצה על כפתור "Randomize Rate"  .
 

מקור

Geoffrey Dixon