בליעה ופליטה של קרינה באטום

דף עבודה להדמיה שנבנתה ע"י Sergey Kiselev and Tanya Yanovsky-Kiselev

הפעילות מופיעה גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית. 

תאור הפעילות

ההדמיה מתארת אלקטרון הסובב סביב גרעין באטום כלשהוא ובולע באופן אקראי פוטונים הפוגעים בו. עם בליעת הפוטון, עובר האלקטרון, באופן זמני, לרמת אנרגיה גבוהה יותר. עם הפליטה של הפוטון חוזר האלקטרון לרמת היסוד שלו.

אפיון הפעילות

בהיבט הסילבוס
קרינה וחומר, מבנה האטום
  5.5 מודל בוהר לאטום מימן
    - דיאגרמת רמות אנרגיה (רמות בדידות ורצף).
  5.7 ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה
    - ספקטרום פליטה וספקטרום בליעה של גזים שונים.

בהיבט דידקטי
1. מושגים חדשים: "רמות אנרגיה", "מצב יסוד", "מצבים מעוררים", "אנרגיית יינון". נוסף לייצוג רמות האנרגיה על ידי נוסחה, יש לייצגן גם על ידי הסכֵמה המקובלת.
2. כפעילות סיכום של הנושא "מבנה האטום", מוצע:
א. לערוך רשימה של העובדות הניסויות הקשורות במבנה האטום.
ב. לתאר את מודל האטום של בוהר (ורתרפורד) לאטום המימן.
ג. לסקור את מגבלות המודל.

הערות והמלצות דידקטיות

משך הזמן הדרוש לפעילות + דיון במליאה כ-90 דקות.

הערות והמלצות טכניות

1. הפעילות מבוססת על עבודה עם הדמיה באינטרנט
2. ההדמייה מבוססת על יישום java. במידה ואינכם רואים את היישומון, לחצו כאן כדי להתקין את תוכנת הג'אווה.

 

  דף העבודה
  לנוחותכם דף זה גם כקובץ word הכולל את דף העבודה