סרטונים ואנימציות

ניסוי רתרפורד

האנימציה מתארת את המצופה מניסוי רתרפורד לאור מודל האטום שהציע תומפסון, את ניסוי רתרפורד ואת מודל האטום שהציע רתרפורד בעקבות תוצאות הניסוי.

פיזור מכדור קשיח

פעילות מבוא לניסוי רתרפורד.
שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

בליעה ופליטה של קרינה באטום

מאת: חנה ברגר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע. דף עבודה להדמיה שנבנתה ע"י Sergey Kiselev and Tanya Yanovsky-Kiselev

איך גילו את האטום - סרטון

תיאור קצר של התהליך שהביא להבנת מבנה האטום

מודל בוהר

האנימציה מאפשרת המחשה של רמות האנרגיה במודל בוהר של אטום המימן. ניתן לבחור בין רמות אנרגיות עירור שונות ולצפות בתהליך המתרחש.

רמות אנרגיה וספקטרום קווי

האנימציה מאפשרת המחשה של ספקטרום בליעה וספקטרום פליטה

סרטונים מאתר שיעור חופשי

שיעור פתוח הוא מאגר סרטונים לימודיים שמשתמשים יוצרים, המאורגן לפי תוכנית הלימודים בישראל

סרטון ניסוי רתרפורד