יישומונים

יישומונים (physlet) בפיזיקה הם אמצעי לגיוון ההוראה, להמחשה ולהבהרת מושגים. ניתן להשתמש ביישומונים כמבוא לנושא, לסיכום הדגמה או ניסוי, כבסיס לדיון בכיתה ועוד.

לשם השימוש ביישומונים יש צורך במחשב מחובר לאינטרנט ולמקרן.

 

האפקט הפוטואלקטרי

ההדמיה מאפשרת את ההמחשה של האפקט הפוטואלקטרי

האפקט הפוטואלקטרי, כולל חומרים נוספים

המחשה של האפקט הפוטואלקטרי, הנושא חשוב ביותר בהבנת עקרונות תורת הקוואנטים.

קרינת גוף שחור

דווקא עקב העובדה שנושא קרינת גוף שחור הוצא מתכנית הלימודים בפיזיקה, חייבים לפחות להקדיש מעט תשומת לב לתופעה זו. הדמיה זו מאפשרת לקשר בין המקור היוצר קרינה אלקטרומגנטית לבין ספקטרום האור הנפלט (כולל אור בתחומי ספקטרום בלתי נראים). ההדמיה מאפשרת לקשר בין טמפרטורת הגוף הפולט את האור לבין ספקטרום הקרינה הנפלטת ועצמתה היחסית בכל אחד מתחומי הספקטרום. באמצעות הדמיה זו ניתן להסביר את קרינת האינפרא אדום של התנור, את האחוז היחסי הקטן של אור בתחום הספקטרום הנראה שנפלט מנורת להט, ואת ספקטרום הקרינה הנפלטת מהשמש.