תנועה הרמונית - קפיץ

מטרת ההדמיה

המחשה של תנועה הרמונית של קפיץ

 

קישור להדמייה

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/springpendulum_en.htm

 

הסעיף בסילבוס

6.3 דוגמאות: תנודות גוף הקשור לקפיץ אנכי ותנודות של מטוטלת פשוטה

 

שימוש בהוראה

מתאים לשילוב בהוראת הנושא , מתאים לדיון בכתה, ניתן לתת כשיעורי בית.

 

הפעלה

ניתן לשנות: 1. קבוע הקפיץ 2. מסה. 3. תאוצת הנפילה החופשית 4. האמפליטודה

ניתן להציג את הגרפים: 1. העתק 2. מהירות 3. תאוצה. 4. כוחות. 5. אנרגיה

 

סוג הקובץ

HTML5 Applets

 

מקור

Walter Fendt