תנועה הרמונית - מטוטלת

מטרת ההדמיה

המחשה של תנועה הרמונית של מטוטלת.

 

קישור להדמייה

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/pendulum_en.htm

 

הסעיף בסילבוס

6.3 דוגמאות: תנודות גוף הקשור לקפיץ אנכי ותנודות של מטוטלת פשוטה

שימוש בהוראה

מתאים לשילוב בהוראת הנושא , מתאים לדיון בכתה, ניתן לתת כשיעורי בית.

 

הפעלה

ניתן לשנות: 1. אורך החוט 2. תאוצת הנפילה החופשית 3. מסה 4. אמפליטודה

 

סוג הקובץ

HTML5 Applets

 

מקור

Walter Fendt