יישומונים
 

יישומון הוא תרגום של המילה applet. יישומון בפיזיקה הוא physlet .
כאן תמצאו יישומונים שתרגמו לעברית ומלווים בהנחיות לעבודה.

ניתן לבצע את הפעילויות ולערוך את הדיון תוך כדי ההוראה השוטפת בכיתה. כן ניתן לתת לתלמידים לבצע את הפעילויות כשיעורי בית ולערוך את הדיון בכיתה. מומלץ שהתלמיד יעבוד מול המחשב כשדף הפעילות בידו. למותר לציין שהתלמיד חייב לקבל את דף הפעילות בצורתו הממוחשבת על מנת שיוכל להגיע ממנו ליישומון המתאים.

דפי הפעילות עם היישומונים מופיעים גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

תנועה הרמונית - מטוטלת

המחשה של תנועה הרמונית של מטוטלת

תנועה הרמונית - קפיץ

המחשה של תנועה הרמונית של קפיץ
תנועה הרמונית פשוטה

תנועה הרמונית פשוטה

הדמיה המאפשרת חקר של היבטים שונים .