סביב השאלה

הקשר בין אופן חיבור נורה במעגל חשמלי ובין עוצמת האור של הנורה

באל"פ, האתר לתלמידי פיזיקה, הוזמנו תלמידים לענות על שתי שאלות הקשורות קשר בין אופן חיבור נורה במעגל חשמלי ובין עוצמת האור של הנורה. כאן מוצגים הממצאים, כתבת סיכום ורעיונות להוראה.