דיון בממצאים ורעיונות להוראה
כפי שניתן לראות בממצאי הסקר, בשאלה הראשונה 61% מהתלמידים ענו נכון - עוצמת האור של הנורה המקורית תקטן בעקבות הוספת נורה נוספת בטור.
בשאלה השניה רק 42% מהתלמידים ענו נכון - עוצמת האור של הנורה המקורית לא תשתנה בעקבות הוספת נורה זהה במקביל (הסוללה אידיאלית).

מחקרים העוסקים בקשיי תלמידים במעגלים חשמליים פשוטים מצביעים על תפישות שגויות נפוצות, שבאו לידי ביטוי גם בממצאים כאן, כגון: 
אם לשני מעגלים מחוברת אותה סוללה - בשניהם יזרום אותו זרם (למרות שיש תלות גם בשאר רכיבי המעגל).
אם למעגל מחוברים יותר נגדים - הזרם במעגל יהיה יותר קטן (למרות שיש חשיבות לצורת החיבור של הנגדים למעגל).
התייחסות לשינוי שחל במעגל באופן מקומי, ולא מתוך ראייה מערכתית של המעגל החשמלי כולו.
ועוד תפישות שגויות רבות. 
מסתבר שגם לקראת בגרות התלמידים עלולים להיתקל בקשיים בנוגע למעגלים חשמליים בסיסיים ביותר.
   
קשיים נפוצים הקשורים למעגלים חשמליים ושאלות מאבחנות לזיהוי הקשיים

הפרש פוטנציאלים וזרם במעגלים חשמליים פשוטים - מחקר על מושגי תלמידים
תרגום מאמר מאת: כהן ר., אלון ב. וגניאל א.
במאמר זה מדווח על מחקר שעוסק במושגי תלמידים במעגלים חשמליים פשוטים. השאלון כלל בעיקר שאלות איכותיות שמטרתן לבחון את הבנת התלמידים לגבי הקשרים הפונקציונליים בין המשתנים במעגל חשמלי.

עוד על מושגים הקשורים למעגלים חשמליים

 

 

 

 

  הפרש פוטנציאלים וזרם במעגלים חשמליים פשוטים - מחקר על מושגי תלמידים