הקשר בין אופן חיבור נורה במעגל חשמלי ובין עוצמת האור של הנורה

שאלנו ב-, האתר לתלמידי פיזיקה, שתי שאלות העוסקות בקשר בין אופן חיבור נורה למעגל חשמלי ובין עוצמת האור של הנורה.

בשאלה הראשונה מתואר מעגל חשמלי בסיסי ובו סוללה אידיאלית ונורה. מוסיפים נורה נוספת זהה בטור. האם עוצמת האור של נורה 1 תשתנה כתוצאה מכך?

בשאלה השניה מוסיפים את הנורה הנוספת במקביל לנורה הראשונה (ולסוללה האידיאלית). השאלה היא שוב - האם עוצמת האור של נורה 1 תשתנה כתוצאה מכך?


תוצאות סקר השאלות וכתבת הסיכום באתר התלמידים

כיצד אם בכלל משפיעה הוספת נורה 2 בטור לנורה דולקת 1 על עצמת ההארה של נורה 1?
כיצד אם בכלל משפיעה הוספת נורה 2 במקביל לנורה דולקת 1 על עצמת ההארה של נורה 1?

דיון בממצאים ורעיונות להוראה