חוק שלישי של ניוטון

 

שאלנו ב-, האתר לתלמידי פיזיקה, שתי שאלות הקשורות לחוק השלישי של ניוטון.

השאלה הראשונה עסקה בכוחות הפועלים בהתנגשות בין משאית ומכונית. בשאלה זו התשובה הנכונה אינה מתיישבת עם האינטואיציה שהכוח שהמכונית מפעילה על המשאית קטן מהכוח שהמשאית מפעילה על המכונית.

בשאלה השניה תוארה התנגשות בין כדור בעל מסה גדולה יותר לבין כדור בעל מסה קטנה יותר. לכאורה - מצב דומה. אך הפעם השאלה הייתה לגבי השינוי במהירותו של כל כדור בעקבות ההתנגשות. במקרה זה התשובה הנכונה כן מתיישבת עם האינטואיציה.
ניתן לערוך עם התלמידים דיון במסקנות העולות משתי השאלות, ולהדגיש שבמקרים מסויימים האינטואיציה מובילה לתשובה נכונה ובאחרים לא, ולבדוק מדוע לא.


תוצאות סקר השאלה הראשונה

גודל הכח הפועל בין מכונית ומשאית במהלך התנגשות חזיתית ביניהן

תוצאות סקר השאלה השנייה

על השינוי במהירות של שני כדורים שונים נעים ומתנגשים חזיתית זה בזה

כתבת הסיכום באתר התלמידים

מומלץ להפנות את התלמידים

רעיונות להוראה