שאלות קצת אחרות

בעקבות הכנסת תוכנית הלימודים החדשה בפיזיקה, מנסים מעצבי המדיניות בהוראת המקצוע להוביל רעיונות הנחשבים לעקרוניים בלמידת מדע ולהביא לפיתוח מיומנויות בעלות חשיבות ללומדי הפיזיקה. יכולת החקר המדעי, האוריינות המדעית, היכולת לנתח מאמר מדעי או היכולת לחבר בין הנושאים הפיזיקליים השונים הנלמדים בבית הספר מהוות דוגמאות לגישה זו. 
תחת "שאלות קצת אחרות" מובאות דוגמאות לשאלות המנסות לתמוך ברעיונות החדשים שמערכת הוראת הפיזיקה מנסה לעודד.

 

סדרת שאלות סגורות בקרינה וחומר

קווים ספקטרליים - שאלת חקר

זהר הקוטב הצפוני

גוף שחור- שאלת חקר

רדיואקטיביות - הסבת שאלת בגרות