שאלות קצת אחרות

בעקבות הכנסת תוכנית הלימודים החדשה בפיזיקה, מנסים מעצבי המדיניות בהוראת המקצוע להוביל רעיונות הנחשבים לעקרוניים בלמידת מדע ולהביא לפיתוח מיומנויות בעלות חשיבות ללומדי הפיזיקה. יכולת החקר המדעי, האוריינות המדעית, היכולת לנתח מאמר מדעי או היכולת לחבר בין הנושאים הפיזיקליים השונים הנלמדים בבית הספר מהוות דוגמאות לגישה זו. 
תחת "שאלות קצת אחרות" מובאות דוגמאות לשאלות המנסות לתמוך ברעיונות החדשים שמערכת הוראת הפיזיקה מנסה לעודד.

מעגלי זרם- היבט יישומי

תנועת אלקטרון בשדה חשמלי ובשדה מגנטי

תנועת מוט בשדה מגנטי אחיד

אפקט הול

שדה מגנטי בין שני סלילים (סלילי הלמהולץ)