15.4.1885 - בלמר
צילום: ויקיפדיה
צילום: ויקיפדיה

ב-15.04.1885 יוהן בלמר פרסם שבין אורכי הגל של ספקטרום המימן באור הנראה לעין (סדרת בלמר) יש קשר מתמטי פשוט (נוסחת בלמר).

הדמיה של רמות אנרגיה באטום מימן

רעיון לשיעור בנושא סדרת בלמר.

ניסוי וירטואלי