6.4.648 לפני הספירה - ליקוי חמה
6.4.648 לפני הספירה - ליקוי חמה

ב- 6.4.648 לפני הספירה התרחש ליקוי חמה שנצפה גם ביוון.  זה הליקוי הראשון  שממנו  נשארה עדות כתובה על ידי  היוונים.