היסטוריה של הפיזיקה
זה קרה השבוע..
שעון שנכבר בחול
ידע מדעי כחלק מתרבות - ספר מאת פרופ' יגאל גלילי