אנימציות

 

אנימציות הן כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. בעזרתן ניתן להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה.

תופעות יסודיות של האור

גלים מכניים ואלקטרומגנטיים

המודל הדואלי של האור

הגרעין ומבוא לחלקיקים יסודיים

מבנה האטום