ראי על הירח

קרן לייזר רבת עוצמה שנשלחת לעבר הירח ממתקן מיוחד במצפה הכוכבים מקדונלד
(McDonald Observatory) - צילום NASA ומצפה מקדונלד).

המשימה גם ב-, אתר לתלמידי פיזיקה

  המשימה
  מחוון

משימות נוספות