על פי שאלת בגרות קיץ תשמ"ח (1988)
מאת: קורינה פולינגר

 

 

  השאלה
  פיתרון