5 יח"ל

החומרים המובאים כאן מפורסמים כלשונם כפי שהועברו לפירסום באתר. חלק מהחומרים הם הסבת שאלה מוכרת לשאלה בעלת היבטים באוריינות.

 

על פי שאלת בגרות קיץ תשמ"ח (1988)

מאת: קורינה פולינגר

אפקט הול

שדה מגנטי בין שני סלילים (סלילי הלמהולץ)