עקרונות הטיעון הפיזיקלי
על פי ד"ר אמנון גלסנר, אוניברסיטת בן גוריון וצילה חורש, הפיקוח על הפיזיקה. כולל דוגמה לניתוח שאלת בגרות.

 

1. נתונה טענה שיש להתייחס אליה.
1. נחפש את העיקרון הפיזיקלי העומד מאחוריה.
2. נבדוק את המקרה הפרטי המוצג: האם הוא תואם או אינו תואם את העיקרון הפיזיקלי.
3. נביא ראיה שתומכת בקשר שבין המקרה הפרטי לבין העיקרון הפיזיקלי.
 
להלן מפה של עקרונות הטיעון הפיזיקלי:

 

  דוגמה: בגרות תשס"ד, שאלה 5, סעיף ג

עוד בנושא זה