דוגמאות לניתוח שאלות מבחינת בגרות
הדוגמאות עובדו על ידי ד"ר אסתר בגנו, אירינה וויסמן, זהורית קאפח וצילה חורש
 
  תשנ"ט שאלה 3
  תשס"ו שאלה 2