היבטים אורייניים בשאלות או תת-שאלות בפיזיקה

בבואנו לאתר היבטים אורייניים בשאלות בפיזיקה נתרכז בעיקר בהיבטים הבאים: הֵקְשֵר וידע פיזיקלי המורכב מידע של הפיזיקה וידע על הפיזיקה.

הֵקְשֵר

א. סיפור מסגרת המביא את השאלה להיות רלוונטית ובהקשר אמיתי לחיי היום יום.

ב. השאלה צריכה להתייחס לסיפור המסגרת.

לדוגמה: בבחינת הבגרות בשנת 2006, שאלה 1 במכניקה התחילה כך: "שני תלמידים התחרו במרוץ מכוניות לאורך מסלול ישר בלונה-פארק". סיפור המסגרת אכן רלבנטי וקשור לחיי היום יום. יחד עם זאת כל סעיפי השאלה לא קושרו לסיפור מסגרת זה.

ידע של הפיזיקה

הכרת התוכן של החומר הנלמד ובתוך כך מושגים, עקרונות, תהליכים.

דוגמאות: חוק שני של ניוטון, חיבור קבלים בטור או במקביל, החזרה מלאה של האור.

ידע על הפיזיקה

דרכי העבודה והחקירה הנהוגים בפיזיקה באמצעות המיומנויות הנדרשות.

דוגמאות למיומנויות: הוצאת מידע מטקסט, קישור בין משתנים, נימוק.

בד"כ ניסוח השאלה יציג רב גוניות: סעיף רב בררתי, סעיף הסבר, קריאת תרשים וכדומה.

 

כלי לניתוח היבטי אוריינות לשאלת בגרות

דוגמאות לניתוח שאלות מבחינת בגרות