מונחון למושגים באוריינות מדעית

לפניכם רשימת מונחים כלליים הקשורים לאוריינות:

אוריינות

מידת יכולתו של היחיד להיות מעורב בעולם התרבות על תחומיו ועל תפקודיו השונים בתרבות הלשונית הכתובה, המדוברת, הנקראת, הנשמעת והנצפית

אוריינות טכנולוגית

היכולת להשתמש, לבצע, ולהעריך טכנולוגיה בסביבה טכנולוגית, מדעית וחברתית משתנה

אוריינות מדעית

היכולת להשתמש בידע ובמושגים מדעיים, על מנת להבין ולקבל החלטות הנוגעות לעולם הטבע, לזהות שאלות מדעיות, להשתמש בראיות, להסיק מסקנות ולהשתמש בהן לצורכי תקשורת

הֵקְשֵר (קונטקסט)

החיבור למצבי חיים אמיתיים המתייחסים לפרט במישור האישי (משפחתי), במישור הקהילתי (חברתי) ובמישור העולמי (גלובלי).

ידע על המדע

כולל בתוכו את טבעו של המדע וטבעה של הטכנולוגיה, המחקר המדעי, הסברים מדעיים והמדע וטכנולוגיה בחברה

ידע על הפיזיקה

דרכי העבודה והחקירה הנהוגים בפיזיקה באמצעות המיומנויות הנדרשות

ידע של המדע

מאגד בתוכו את הרעיונות הבסיסיים בתחומי הדעת של עולם החומר, עולם היצורים החיים ומערכות כדור הארץ והחלל

ידע של הפיזיקה

הכרת התוכן של החומר הנלמד ובתוך כך מושגים, עקרונות, תופעות, תהליכים

הסבר

אמירה העונה על השאלה: מהם הם הגורמים, ההצדקות או הסיבות לטענה?

טענה

אמירה שניתן להתווכח על צדקתה, נכונותה, אמיתותה או תקפותה. היא יכולה להיות קביעה, עמדה, דעה, החלטה, השערה, הנחה, מסקנה, ציווי, תיאוריה או פתרון מסוים לבעיה. הטענה עשויה להיות סמויה או גלויה

נימוק

אמירה המובאת לתמוך בטענה ולבססה

ראיה

אמירה העונה על השאלה: איך אני יודע שהטענה היא אמיתית?

לנוחותכם גם כקובץ word

טיפוח אוריינות מדעית