אוריינות מדעית

אוריינות מדעית היא היכולת להשתמש בידע מדעי, לזהות שאלות ולהפיק מסקנות מבוססות-עובדות במטרה להבין ולעזור לעשות החלטות על העולם הטבעי והשינויים הנעשים בו בפעילות האדם.

הידע המדעי אינו המטרה אלא היכולת להשתמש בו, להיות מעורב ולקבל החלטות באמצעותו.

 

טיפוח האוריינות המדעית אצל תלמידי ישראל הנו אחד הנושאים המרכזיים של משרד החינוך.

 

כאן ניתן למצוא מידע וחומרים באוריינות מדעית באלקטרומגנטיות.

מונחון למושגים באוריינות מדעית

רשימת מונחים כלליים הקשורים לאוריינות

היבטים אורייניים בשאלות או תת-שאלות בפיזיקה

איתור היבטים אורייניים בשאלות בפיזיקה

היבטים לשוניים

שיפור היכולת של התלמיד לניתוח לשוני של שאלה: כלי שבאמצעותו ניתן לפצח בעיות פיזיקליות ולענות תשובה כהלכתה לשאלה. על פי ד"ר דבורה הרפז, צילה חורש ודליה זילברמן.

טיעון

ללמוד לטעון בפיזיקה; לטעון כדי ללמוד פיזיקה

5 יח"ל

אוריינות מדעית ברמת 5 יחידות לימוד

כיתה י

חומרים שפותחו לקראת מבחן "פיזה"