5 יח"ל

החומרים המובאים כאן מפורסמים כלשונם כפי שהועברו לפירסום באתר. חלק מהחומרים הם הסבת שאלה מוכרת לשאלה בעלת היבטים באוריינות.

 

רגליים שעירות מסייעות לחרקים ללכת על המים

משקל על גבי כדור הארץ

על פי שאלה מהספר "מכניקה ניוטונית"

מאת: שושנה עוזרי. על פי שאלה מהספר "מכניקה ניוטונית" כרך ב' עמוד 255

על פי שאלה מס' 3 מבגרות מכניקה תשס"ד

מאת: ויינברג אפרים