היבטים לשוניים

על פי ד"ר דבורה הרפז* , צילה חורש** ודליה זילברמן***

בבואנו לפתור בעיה בפיזיקה הדורשת תיאור מילולי מומלץ להשתמש בכלי של שאלת שאלות, וזאת לצורך הפקת מידע מן הבעיה ומתן תשובה כהלכתה.

רציונל הכלי

השאלה היא טקסט (טקסט קצר). כיצד אכן נדע שהתלמיד מבין את השאלה/טקסט? אחד הכלים לבדיקת ההבנה הוא שאלת שאלות על הטקסט.

התברר כי כאשר הקורא שואל שאלות משלו על הטקסט ואחר כך מחפש את התשובות בטקסט, הבנתו את הטקסט מתעצמת. זה המניע להצעת הכלי שאלת שאלות על בעיה (= טקסט).

גם הבנת הרצף הלוגי שעליו נבנה הטקסט הוא כלי משמעותי ל"פיצוח" הטקסט.

התהליך

התהליך המוצע בנוי בשני מישורים:

 מישור אחד - שימוש במילות שאלה לצורך הפקת מידע

ניעזר במילות שאלה שאמורות לעזור לנו לנסח את מחשבותינו בבהירות.
הסימן לזכירת מילות השאלה הוא: מ ל א"כ. ואלו השאלות:
מ– מי? מה? מתי? מדוע?
ל– לשם מה?
א– איך? איפה? איזה?
כ– כיצד? כמה?
ננסח שאלות רלוונטיות לבעיה על פי מילות השאלה. 

מישור שני – רצפים לוגיים

נארגן את מחשבותינו באשר לבעיה וננסה לבדוק, איזה מהרצפים הלוגיים רלוונטי לשאלה.

הרצפים הלוגיים העיקריים:
· סיבה ותוצאה
· כרונולוגי
· בעיה ופתרונה
· השוואה
· טיעון

*מנהלת הוראת לשון והבעה ברשת אורט
**מדריכה ארצית מטעם הפיקוח על הפיזיקה לנושא אוריינות, תשס"ז
***מדריכת מפמ"ר לשון והבעה

 

הכלי לשימוש התלמיד

דוגמה: בגרות תשס"ג שאלה 4