דוגמאות לניתוח שאלות מבחינת בגרות
הדוגמאות עובדו על ידי ד"ר אסתר בגנו, אירינה וויסמן, זהורית קאפח וצילה חורש
  תשס"ד שאלה 1
  תשס"ד שאלה 5
  תשס"ד שאלה 3