הבערת הספינות באמצעות מראות מישוריות
מאת: לריסה שכמן
  קובץ המשימה

משימות נוספות