שיטות הוראה

 

לא רק הוראה פרונטלית: המלצות לשיטות הוראה נוספות המבוססות על מחקרים בהוראת המדעים.

השתלמות מורים בכלים טכנולוגיים - סדנת ג'יניאלי

מקורות לתמיכה ברשת למורים ולתלמידים

רשימת אתרים שכוללים חומרים מגוונים לתמיכת מערכי ההוראה של המורים ויכולים לשמש גם כאתרי תמיכה לחזרה והעמקה של תלמידים

אוסף גדול של סרטוני הדגמה בכל תחומי הלימוד

אוסף של יותר ממאה סרטוני הדגמה בנושאים שונים של תכנית הלימודים

חיבור שאלות רב בררתיות - מצגת

גלים עומדים

גלים עומדים

מצגת מלווה שיעור