פעילות בנושא חשמל ומגנטיות במתקני ימית 2000

  סיור בנושאי חשמל ומגנטיות וקרינה וחומר