בחינות בגרות

בקובץ המצורף תמצאו בחינות בגרות  בחשמל משנת 1980 ואילך עם תשובות סופיות
הקובץ מועבר כפי שהתקבל ללא בדיקת תאימות לבחינות בפועל וללא בדיקת נכונות התשובות הסופיות
  חוברת בחינות בגרות בחשמל ומגנטיות