מורים מציעים
כאן נפרסם חומרים שאתם מעונינים לחלוק עם עמיתיכם: מבחנים, בחנים, פעילויות מעניינות, רעיונות לשיעורים ולניסויים ועוד - כיד הדמיון הטובה עליכם.
שימו לב!
זהו שירות שאנו מציעים לכם, ולכן איננו עורכים את החומרים ואנו מביאים אותם כלשונם, כפי שהועברו  לפרסום באתר.

השדה האלקטרוסטטי

פוטנציאל, קיבול וקבלים

מעגלי זרם ישר

השדה המגנטי

השראה אלקטרומגנטית

בחינות בגרות

בקובץ המצורף תמצאו בחינות בגרות בחשמל משנת 1980 ואילך עם תשובות סופיות
הקובץ מועבר כפי שהתקבל ללא בדיקת תאימות לבחינות בפועל וללא בדיקת נכונות התשובות הסופיות

בחינות מתכונת

אוסף גדול של סרטוני הדגמה בכל נושאי הלימוד

אוסף של יותר ממאה סרטוני הדגמה בנושאים שונים של תכנית הלימודים

סיכום ותרגילים

אתר המציע סיכום של פרק החשמל והמגנטיות כולל תרגילים עם פתרונות

פעילות בנושא חשמל ומגנטיות במתקני ימית 2000

הצעה לפעילות מאת גילעם רוט, תיכון יצחק שמיר , פתח תקווה