מורים מציעים
כאן נפרסם חומרים שאתם מעונינים לחלוק עם עמיתיכם: מבחנים, בחנים, פעילויות מעניינות, רעיונות לשיעורים ולניסויים ועוד - כיד הדמיון הטובה עליכם.
שימו לב!
זהו שירות שאנו מציעים לכם, ולכן איננו עורכים את החומרים ואנו מביאים אותם כלשונם, כפי שהועברו  לפרסום באתר.

קינמטיקה

דינמיקה

תנע ושימורו

אנרגיה מכנית ושימורה

תנועה הרמונית

כבידה

בחינות בגרות

בקובץ המצורף תמצאו בחינות בגרות במכניקה משנת 1980 ואילך עם תשובות סופיות
הקובץ מועבר כפי שהתקבל ללא בדיקת תאימות לבחינות בפועל וללא בדיקת נכונות התשובות הסופיות

בחינות מתכונת

חוברת עזר בפיסיקה

מאת: שלמה מלמן.
(פורסם גם באל"פ, אתר לתלמידי פיזיקה)

אוסף גדול של סרטוני הדגמה בכל נושאי הלימוד

אוסף של יותר ממאה סרטוני הדגמה בנושאים שונים של תכנית הלימודים