חומרי למידה ממוינים לפי סוג

רעיונות לפעילויות,דפי עבודה, חלקם מקוריים וחלקם מתורגמים, שאלות ותרגילים (גם אינטראקטיביים) שנועדו לעבודה עצמאית של התלמידים או לעבודה ולדיון בכיתה.

דפי עבודה

פעילויות

אוסף שאלות

quiz

בחנים קצרים (כולל הפיתרון) המורכבים בד"כ משאלות רב ברירתיות המיועדים למבדק קצר. ניתן גם להפנות את התלמידים לשאלון זהה אינטראקטיבי.

שאלות הבנה