תאוצה*

גודל וקטורי המוגדר כקצב שינוי וקטור המהירות.

סימולציות להמחשה

הדמיה בנושא : "תיאור גרפי של תנועה בתאוצה קבועה"

אוסף של חומרים אאינטראקטיביים להמחשת מונח התאוצה

סדרת הדמיות בנושא תנועה בתאוצה קבועה. אפשר להמחיש את המשמעות של תאוצה חיובית ותאוצה שלילית

המחשת מושג התאוצה (תאוצה חיובית ותאוצה שלילית) עם דגש על הבנת המושג כקצב שינוי המהירות